Partijas „Tukuma pilsētai un novadam”  deputātu kandidātu

priekšvēlēšanu programma 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

INTARS MIĶELSONS

Esmu iesaistījies novada politiskajā dzīve, lai ierēdņu pasaulē ienestu kripatiņu uzņēmēja saimniecisko domāšanu.

Mūs gaida lieli darbi un man no tā nav bail. Uz godīgiem noteikumiem jāapvieno novads, jāievieš moderna uzskaite, jāpiesaista budžetam papildus līdzekļi, lai tuvākajos gados varam izdarīt lielas lietas. 

Es vēlos satuvināt iedzīvotājus, iepazīstināt ar domes darbu, pastāstot, kas tiek darīts un kādēļ tieši šādi darbi konkrētajā brīdī.

Video

MĀRTIŅŠ LIMANSKIS

Esmu dzimis, audzis un pilnveidojies Tukumā. Tukums ir mana pilsēta, es lepojos ar to gan Latvijas, gan plašākā mērogā. Man prieks, ka draugi, radi un sadarbības partneri novērtē mūsu pilsētas attīstību un pozitīvi izsakās par tās vizuālo tēlu, ko veidojam mēs visi kopā. Arī turpmāk kopīgiem spēkiem mums ir jāturpina Tukuma novadu veidot tādu, lai galvenokārt pašiem būtu prieks šeit dzīvot un attīstīties. 

Šobrīd mana prioritāte ir ģimene un bērni, tādēļ arī aizvien aktīvāk iesaistos ārtelpas pilnveidošanas, aktīvās atpūtas, bērnu laukumu labiekārtošanas un citu  jautājumu risināšanā. Bērni ir mūsu nākotne un šodien ir jādara viss iespējamais, lai mūsu nākotne būtu smaidīga un laimīga! Kopā mēs varam vairāk!

Tukuma novada Domes deputāts no 2020. gada  Video

JURIS ŠULCS

Tukuma pilsētas pašvaldībā sāku strādāt laikā, kad pašvaldības pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ieguva savu patstāvību. Bija jāatrisina daudzi  jautājumi, kā rezultātā guvu lielu pašvaldības darba pieredzi. Jauns izaicinājums bija 2009. gada pašvaldību teritoriālā reforma. 

Uzskatu, ka vadot novada pašvaldību man ir izdevies izveidot ilgtspējīgu Tukuma novadu, tāpēc vēlos dalīties ar savu pieredzi, veidojot jauno, lielo Tukuma novadu.

Video


SERGEJS KOVAĻOVS

Tukuma Sporta skolas direktors

Tukums ir manas mājas un iedvesmas avots, tāpēc mans mērķis ir darīt visu iespējamo, lai mēs būtu lepni par savu pilsētu un novadu.


Tukuma novada Domes deputāts 2017 - 2021

Video


DACE LAUKMANE

Tukuma novads ir mana dzimtā vieta. Mana profesionālā izaugsme notikusi, strādājot gan šī novada uzņēmumos, gan pašvaldībā. Šobrīd darbojos uzņēmējdarbības vidē, izstrādāju un vadu digitālā mārketinga projektus vairākiem veiksmīgiem Latvijas uzņēmumiem. Dzīvesprieks un apņēmība man palīdz veiksmīgi virzīties uz priekšu arī grūtās dzīves situācijās. Zināšanu pilnveidošana ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa.

Piedalos vēlēšanas, jo ticu, ka izveidot Tukuma novadu tādu, kādu vēlamies to redzēt, var tikai iesaistoties un darot.

Video

SILVIJA RABKĒVIČA

Esmu dzimusi, augusi un no 2001.gada strādāju Sēmes pašvaldībā, kopš 2009.gada vadu Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldi. Darbā gūta liela pieredze un apzinātas lauku iedzīvotāju problēmas. 

Vēlos, lai attīstot novada centru, netiktu novārtā atstātas lauku teritorijas, kuru lielākā vērtība - sirsnīgi cilvēki, skaista daba, ainaviska vide un strādīgi uzņēmēji. 

Lai lauku cilvēku ikdiena kļūtu vieglāka, es kā deputāte rosinātu lielākus līdzekļus piesaistīt lauku ceļu attīstībai, rastu iespēju no pamatbudžeta līdzekļiem  ziemā attīrīt no sniega privātos servitūtu ceļus uz viensētām, kurās dzīvo vecāka gadagājuma ļaudis, lai nodrošinātu viņiem veselības aprūpes pieejamību.

Video

KASPARS VALDMANIS

Esmu dzimis tukumnieks, jau vismaz 6. paaudzē. Mans ikdienas darbs ir saistīts ar nekustamo īpašumu jomu. Lepojos ar savu ģimeni, kurā aug 4 bērni. Esmu sabiedriski aktīvs, un politikā visaugstāk vērtēju godīgumu. 

Ar savu darbību vēlos panākt, lai arvien vairāk cilvēku justos lepni par piederību Tukumam un Tukuma novadam un aktīvi iesaistītos sabiedriskajās norisēs.


Video


AIVARS VOLFS

Uzņēmēju bezkompromisa atbalsts, lai veicinātu nodarbinātību, jo cilvēki dzīvos pašvaldībā tikai tad, ja būs iespēja uzturēt savas ģimenes.

Ceļu un ielu stāvokļa nemitīga uzlabošana.

Pašvaldības īpašumu - zeme, mežs, derīgie izrakteņi, racionāla un efektīva izmantošana, veicinot uzņēmējdarbību un gūstot papildus ienākumus pašvaldības budžetā.

Video

LINDA ZEMĪTE

Tukuma novada Bāriņtiesas juriste.

Esmu optimiste un ticu, ka laba izglītība un godīgs darbs palīdz sasniegt mērķus. Paveiktais, vadot pašvaldības sabiedriskās komisijas, kā arī realizētie projekti biedrībā “Mēs – Ozolnieku ciemam”, ik brīdi rada prieku, atjauno spēku un dod enerģiju turpmākajiem darbiem. Esmu atvērta un nebaidos no jauniem izaicinājumiem!

Startēju vēlēšanās, jo esmu pārliecināta, ka mana darba pieredze un zināšanas var būt noderīgas, lai uzlabotu dzīves vidi savā vietējā kopienā!

Video

ARTIS KIRŠTEINS

Esmu 32 gadus jauns un aktīvs tukumnieks, sportists un planierists. Pēc profesijas elektronikas inženieris. Darbojos izklaides jomā ar skaņu, gaismām, shēmām, programmēšanu. Ikdienā strādāju gaismu kompānijā NA, kur vadu tehnikas pārdošanu Ziemeļamerikas tirgos.

Tukuma novadā vēlos piedalīties sporta un kultūras dzīves uzlabošanā.


Video

INESE ŠĪMANE

Esmu par izglītojošu, radošu un aktīvu kultūras dzīvi mūsu novadā. Sadarbojoties ar kultūras jomas speciālistiem veicināsim novada atpazīstamību valstī un pasaulē. 

Kopā veidosim novadu pilnvērtīgai dzīvei un atpūtai!


Video

JĀNIS ROSICKIS

Esmu mežkopis, dzīvoju laukos. No darba brīvajā laikā kopju nelielu piemājas saimniecību, tas man sagādā gandarījumu. Startējot atkārtoti pašvaldību vēlēšanās, vēlos pārstāvēt lauku cilvēku intereses Tukuma novada domē. Manuprāt, stāstot lauku iedzīvotāju vēlmes domē, pastāv iespēja, ka veidojas labāka izpratne par viņu vajadzībām un sadzīves īpatnībām.

Cerībā uz sapratni un sadarbību vērstu darbu nākamajā Tukuma novada domē!

Tukuma novada Domes deputāts 2017 - 2021

Video

ĢIRTS ŠNEIDERS

Esmu tukumnieks visu savu apzinīgo mūžu! Esmu ģimenes cilvēks, kuram svarīga ģimenes labklājība un vide, kurā dzīvojam, – Tukums! Esmu Latvijas un Tukuma patriots. Redzu, ka Tukumā pietrūkst vietas, kur cilvēkiem relaksēties, pavadīt laiku kopā ar ģimeni, tāpēc vajag atjaunot Tukuma ezeru, Durbes pils parku un estrādi! 

Tās ir tikai pāris lietas no visa, kas mums vajadzīgs!


Video

ALDIS SILIŅŠ

Vairāk kā astoņus gadus strādāju pašvaldības kapitālsabiedrībā, kura nodarbojās ar novada lauku teritoriju apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu sniegšanu, un arī pašvaldības lauku ceļu uzturēšanu. Šajā laikā esmu iepazinis problēmu loku, kas saistīts ar  pašvaldības lauku ceļu neapmierinošo kvalitāti.  

Kā Tukuma novada deputāts es stingri iestāšos par pašvaldības ceļu fonda līdzekļu racionālu un mērķtiecīgu izmantošanu un papildu finansējuma piesaisti. 

Ceļu tīkls ir novada „asinsrite” un tādēļ īpaši svarīgs novada kopējai attīstībai.

Video

LIENE AKMENS

Dzimusi un augusi tukumniece, kas allaž pratusi atrast veidu, kā pielikt savu roku, lai Tukuma pilsēta un novads attīstītos uz augšu. Grib, prot un spēj strādāt sabiedrības labā.

Neaizmirsti nobalsot. Par mums!

LELDE ERZAMA

Mana bērnība pagāja Dzirciemā un par savu saucu Zentenes skolu. Kopš tā laika esmu augusi un šobrīd strādāju Tukuma PII “Vālodzīte” par vadītājas vietnieku izglītības jomā. Patiesi lepojos ar savu darba vietu, pilsētu un novadu. Redzot tos dabas dotos resursus, kas ir mūsu novada lauku reģionos, pilsētā, un cilvēku potenciālu, es vēlos darīt vairāk.  Ja šis ir veids kā to īstenot, tad esmu gatava, saņemot sabiedrības atbalstu kļūt par deputāti un darīt vairāk priekš visiem. 

Esmu sava novada patriote un lepojos ar to.

Video

AGRIS BAUMANIS

Dzīvoju Tukumā, bet visa mana bērnība ir pagājusi Kandavā. 


Atbalstu novadu reformu un domāju,ka apvienojoties mēs visi būsim ieguvēji. Strādāsim viena mērķa labā un būsim par paraugu citiem.

JĀNIS KĀLIS

Esmu dzimis un audzis Tukumā, bet pēdējos 30 gadus vadu saimniecību vectēva īpašumā Zantes pagastā kopā ar saviem trīs dēliem. Par savu saucu Tukuma 2. vidusskolu, vēlāk turpināju izglītoties Latvijas Universitātē, iegūstot maģistra grādu Vadības zinībās. Jau 10 gadus strādāju par Zantes pagasta pārvaldes vadītāju, kas devis iespēju tuvāk iepazīt domes un lauku iedzīvotāju kopīgos izaicinājumus.

Atbalstu un rūpes par lauku reģionu iedzīvotājiem saskatu infrastruktūras – ceļu, skolu, kultūras, sociālo un pašvaldības pakalpojumu pieejamībā.


ARGOTS SILIŅŠ

Tukumu izvēlējos par pilsētu, kur celt māju un audzināt savus bērnus. Tā nu jau 5 gadus sevi saucu par Tukumnieku. Mana darba pieredze ir sākot no pašvaldības uzņēmumu vadīšanas, līdz lielu uzņēmumu nodaļu vadīšanai. Aizraujos ar mūziku un mūziku atskaņojošu tehniku. 

Vēlos savu enerģiju, pieredzi un zināšanas ieguldīt Tukuma novada labā.


Video