Partijas "Tukuma pilsētai un novadam"
deputāti Tukuma novada pašvaldībā

Pieņem savstarpēji vienojoties.
Pieteikties pie Domes pārvaldes sekretāres
Tālr. +371 63122231, +371 29288876 vai klientu apkalpošanas centrā, tālr. +371 63122707, +371 26603299

Mārtiņš Limanskis

Informācija par deputātu