Partija TUKUMA PILSĒTAI UN NOVADAM dibināta 2004. gada 20. aprīlī Tukumā kā reģionāla partija, kuras galvenais uzdevums ir Tukuma pilsētas un apkārtējo pagastu sociāli ekonomiskā attīstība, pašvaldības teritorijā dzīvojošo cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšana.

Piedaloties Tukuma pilsētas pašvaldības Domes vēlēšanās 2005. gadā un divas reizes (2009. un 2013. gados) Tukuma novada pašvaldības Domes vēlēšanās, partija ieguva vairāk nekā 50% balsu, kas ir izcils panākums un arī milzīga atbildība.

Partija, kura divpadsmit gadus ir vadījusi Tukuma pilsētas un vēlāk Latvijā trešā lielākā novada dzīvi, ir atbildīga gan par labi paveikto, gan arī par atsevišķām neveiksmēm. Partijas TUKUMA PILSĒTAI UN NOVADAM deputātu kandidātu priekšvēlēšanu programma 2017. gada pašvaldību vēlēšanām Tukuma novadā ir pēctecīgs turpinājums divpadsmit gados paveiktajam Tukuma pilsētā un pagastos. Partijas darbu parādām mērķtiecīgi izstrādātiem plāniem, ko vienmēr esam izpildījuši vismaz par 95%.

Par partijas TUKUMA PILSĒTAI UN NOVADAM komandu runā darbi. Mēs apzināmies, ka pašvaldības vadīšana ir nevis vara un slavas lauri, bet milzu atbildība, lai attaisnotu iedzīvotāju uzticēšanos. Mēs esam pārliecināti, ka kopīga, nopietna, nesavtīga un pašaizliedzīga darba rezultātē mums izdosies turpināt Tukuma novadu veidot par mājām, kurās patīkami dzīvot visiem.

MŪSU DEPUTĀTI TUKUMA NOVADA DOMĒ

PAVEIKTAIS

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBAS 2009. - 2020. GADA PUBLISKIE PĀRSKATI

Skatīt

2018. GADS


LASĪT VAIRĀK

2017. GADS


LASĪT VAIRĀK

2016. GADS


LASĪT VAIRĀK

2015. GADS


LASĪT VAIRĀK

2014. GADS


LASĪT VAIRĀK

2013. GADS


LASĪT VAIRĀK