PRIVĀTUMA ATRUNA

Informējam, ka no 2018. gada 25. maija tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kas būs saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri rīkojas ar personu datiem. Personas datu aizsardzība vienmēr ir bijusi un būs mūsu prioritāte, tāpēc partija Tukuma pilsētai un novadam ir izstrādājusi savu Privātuma politiku

Kādus personas datus apstrādājam un mūsu personas datu apstrādāšanas principi?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Mēs apstrādājam tādu informāciju kā, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, nodarbinātības dati, atrašanās vieta.  Mēs arī lūdzam sniegt datus, kad Jūs izsakat vēlmi kļut par mūsu partijas biedru vai atbalstītāju, sūtāt e-pasta vēstules vai zvanāt mums. Partija Tukuma pilsētai un novadam datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai szinātos ar Jums un sniegtu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar partijas Tukuma pilsētai un novadam darbību.

Vai personas dati tiks nodoti citām personām?

Mēs nododam Jūsu datus tālāk, lai reģistrētu jūs kā partijas Tukuma pilsētai un novadam biedru.

Kā mēs vācam personas datus? 

Personas dati var būt iegūti ar pieteikumu un partijas Tukuma pilsētai un novadam tīmekļa vietnes www.tpn.lv palīdzību, telefoniski, ar e-pasta un citu saziņas līdzekļu palīdzību, kā arī mutiski – pārrunu gaitā.

Kādas Jums ir tiesības attiecībā uz Jūsu datiem un kādas kontroles iespējas ir Jūsu rīcībā?

Jums ir tiesības prasīt, kādus datus mēs uzturam par Jums, labot Jūsu personas datus, dzēst Jūsu personas datus, kas vairs nav vajadzīgi apstrādei vai nav aktuāli, un dažos gadījumos iebilst pret personas datu apstrādi. Jūs varat izvēlēties atteikties no mārketinga ziņu saņemšanas un noteiktu datu vākšanas un izmantošanas.

Kā Jūs varat sazināties ar mums?

Ja Jums ir jautājumi vai sūdzības saistībā ar to kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot partijas Tukuma pilsētai un novadam tīmekļa vietni www.tpn.lv, e-pastu: [email protected] vai tārtuni: +371 2466 2466