2014. gads

TUKUMĀ IR ĪSTENOTI VAIRĀKI PROJEKTI, KAS PADARĪJUŠI PILSĒTU PIEVILCĪGĀKU UN SAKOPTĀKU. 

Zemītes ielas un Stacijas ielas posma rekonstrukcija

Pabeigti projekta „Zemītes ielas un Stacijas ielas posma rekonstrukcija; Tilta pār Slocenes upi Zemītes ielā rekonstrukcija” 2. kārtas būvdarbi – Zemītes ielas posma no dzelz-ceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz Revolūcijas ielai rekonstrukcija.

Rekonstruētas ielas Jauntukuma, Durbes, Centra, Veļķu un Ozoliņu mikrorajonos

Darbi veikti par pašvaldības līdzekļiem. Ielas Jauntukuma, Durbes, Centra, Veļķu un Ozoliņu mikrorajonos rekonstruētas 6,123 km garumā.

Raiņa ģimnāzijas sporta kompleksa ēkas siltināšanas darbi

Ēka tika kapitāli nosiltināta, sākot no pamatiem līdz jumta pārsegumam.

Atvērta bērnudārza „Vālodzīte” filiāle „Lotte”.

Rekonstruējot ēku, tika radītas 26 jaunas darba vietas un 116 vietas bērnudārza vecuma bērniem.

Piebūve Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas pagalmā

Uzceltajā piebūvē iekārtots virtuves bloks ar ēdamzāli, bibliotēka, zēnu darbmācības un pedagogu kabineti. 

Labiekārtots futbola laukums

Par pašvaldības līdzekļiem pie Pauzera pļavas mākslīgā futbola laukuma ir uzstādīti rūpnieciski izgatavoti moduļi, kuros iekārtotas apsildāmas telpas sportistiem un treneriem ar ģērbtuvēm un sanitārajiem mezgliem, kā arī labiekārtota teritorija.

Uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūra Slampes pagastā un Lestenes pagastā

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas kreisajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas labajā pusē.

Vidus bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas vidū. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī pa labi un pa kreisi.

Labais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.