2013. GADS

INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANAS DARBI TUKUMA PILSĒTĀ UN NOVADĀ

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā"

Viens no vērienīgākajiem realizētajiem projektiem pilsētā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu atīstība Tukumā”. Tas bija arī viens no lielākajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem Latvijā, kas ietvēra ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbuvi 120 km garumā, radot iespēju iedzivotājiem saņemt tīru, kvalitatīvu ūdeni un novadīt kanalizācijas udeņus.

Zemītes ielas rekonstrukcijas darbi

2012. gada nogalē uzsākti Zemītes ielas un tilta par Slocenes upi rekonstrukcijas darbi Lauktehnikas mikrorajonā un 2013. gadā tika pabeigti Zemītes ielas izbūves darbi līdz dzelzceļa pārbrauktuvei un tilta par Sloceni rekonstrukcija, kā arī ietves un veloceliņa izbūve līdz Stacijas ielas esošajai ietvei. Tika turpināti būvdarbi Zemītes ielas posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Stacijas ielai un Stacijas ielas posma no Zemītes ielas līdz Revolucijas ielai.

Siltumtīklu rekonstruēšana

Rekonstruēti siltumtīkli Aleksandra ielas rajonā, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistemās.

Projekts "Pašvaldības autoceļa Tukums - Sveikuļi rekonstrukcija Tumes pagastā"

Realizējot projektu „Pašvaldības autoceļa Tukums - Sveikuļi rekonstrukcija Tumes pagastā”, sakārtota ceļu infrastruktūra.

Satiksmes drosības uzlabošana Abavniekos

Izbūvējot gājēju celiņu Jaunsatu pagasta, uzlabota satiksmes drošība, nodrošināta iedzīvotajiem ērta, droša parvietošanās iespēja, kā arī paaugstināta vides kvalitāte un sakoptība Jaunsātu pagasta Abavnieku ciemā.

Teritorijas labiekārtošana pie Sēmes tautas nama

Tika labiekārtota teritorija pie Sēmes tautas nama, atjaunojot piebraucamo ceļa segumu, ierīkojot automašīnu stavlaukumu un atpūtas laukumu, uzstadot apgaismojumu un veicot apzaļumošanas darbus.

Nojumju uzstādīšana Pūres pagastā

Lai sekmētu vietejo produktu un pakalpojumu noietu, uzstadītas 8 jaunas tirdzniecības nojumes Pūres pagastā.

Projekts „Dzīves vides uzlabošana Zentenes pagastā”

Projekta īstenošanā tika veikti vērienīgi būvniecības darbi, labiekārtojot teritoriju pie ipašumiem „Avoti” un „Līvi”. Notika arī Zentenes pagasta kultūras nama rekonstrukcija un tā teritorijas labiekartošana.

DARBS PIE KVALITATĪVAS IZGLĪTĪBAS UN KUTŪRVIDES IZVEIDOŠANAS

Irlavas vidusskola un Džūkstes pamatskolas labiekārtošana

Irlavas vidusskolai un Džūkstes pamatskolai tika nomainīts jumta segums. Iegādāts jauns sporta inventars Irlavas vidusskolai, nodrošinot pilnvērtīgu macību procesu.

Sēmes pagasta sporta zāles labiekārtošanas darbi

Izveidota trenažieru zāle Sēmes pagasta sporta zalē, kā arī iegādāti nepieciešamie trenažieri.

Jaunsātu skolas labiekārtošana

Uzbuvēta nojume pie Jaunsatu skolas skolēnu brīva laika pavadīšanai.

Tukuma Sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcija

Rekonstruēts Tukuma Sporta un atpūtas kompleksa stadions Lauktehnikā.